Show more

Flameteq is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze hoef je eenmalig te accepteren. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media.

Als er een lopend vuurtje is, hoeft u niet bij de pakken neer te zitten.

Flameteq verzorgt diverse cursussen op het gebied van Brandveiligheid, die u zowel in de praktijk als in theorie goed voorbereiden.

Contact

  • Nieuwe Tiendweg 11A
  • 2922 EN Krimpen a/d IJssel
  • T. 0880109292
  • F. 0880109250
  • E. info@flameteq.nl

Brandcursussen

Flameteq verzorgt diverse cursussen op het gebied van Brandveiligheid. Wij zorgen ervoor dat uw medewerkers tijdig en voldoende geschoold zijn om daar mee te voldoen aan alle wettelijke eisen en regelgeving. Wij kunnen u een breed scala aan cursussen aanbieden. Hierbij valt o.a. aan de onderstaande cursussen te denken:

OP-opleiding (beheerder brandmeldinstallatie)
Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

BHV-training (basiscursus bedrijfshulpverlener)
Iedere werkgever moet voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming in het bedrijf. In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd, omdat bedrijfshulpverlening op verschillende manier kan worden ingevuld. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. In een kleine organisatie kan de werkgever zelf de BHV-taken op zich nemen. Op het moment dat hij afwezig is moet wel iemand anders deze taken kunnen overnemen.

Moeten BHV-ers elk jaar op cursus?
Dit is niet verplicht. De Arbowet (artikel 15, lid 3) zegt alleen dat bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij hun taken naar behoren kunnen vervullen.

Voor de BHV-training hebben wij een brandweerman en ambulanceverpleegkundige die vanuit hun ervaring in de praktijk deze cursus verzorgen.

Neem voor meer informatie contact met ons op en vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.