Show more

Flameteq is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze hoef je eenmalig te accepteren. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media.

Bij Flameteq vindt u alle diensten onder één (brandvertragend) dak.

Voor elke vraag op het gebied van brandpreventie hebben wij een vakkundig antwoord. Alles wat voor u een heet hangijzer is, is voor ons een uitdaging.

Contact

  • Nieuwe Tiendweg 11A
  • 2922 EN Krimpen a/d IJssel
  • T. 0880109292
  • F. 0880109250
  • E. info@flameteq.nl

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties zijn noodzakelijk zijn voor het ontdekken van brand, het melden hiervan en het geven van stuursignalen aan andere installaties die in het gebouw aanwezig zijn. Veelal zijn de Ontruimingsinstallaties geïntegreerd in Brandmeldinstallaties. De melders kunnen dan automatisch de ontruiming aansturen waardoor u uw handen vrij heeft. Ontruimingsinstallaties dienen voor het tijdig en veilig ontvluchten van een pand. (Door het bedienpaneel van de ontruimingsinstallatie wordt het veilig verlaten van het brandende pand aangestuurd.) Flameteq verzorgt voor u de documenten en projectering van uw Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie. Daarnaast kunnen wij u ontzorgen door een bestek of werkomschrijving voor u op te stellen waarmee deze installaties kunnen worden aanbesteed. Op uw verzoek kunnen wij ook zorgdragen voor de installatie, de ingebruikname en de certificering van uw brandmeldinstallatie.

Sprinklerinstallaties hebben als doel om een brand in het beginstadium automatisch te detecteren, te signaleren en te controleren om verdere branduitbreiding te voorkomen en zodoende de brandschade tot een minimum te beperken. In de meeste gevallen zal de sprinklerinstallatie de beginnende brand ook daadwerkelijk blussen. Flameteq verzorgt voor u de documenten die nodig zijn voor een gecertificeerde sprinklerinstallatie. Wij hebben de kennis in huis om een ontwerp, inclusief tekeningen en berekeningen, voor een nieuwe installatie te maken. Ook kunnen wij tekeningen en berekeningen van bestaande installaties vervaardigen.