Show more

Flameteq is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze hoef je eenmalig te accepteren. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media.

Bij Flameteq vindt u alle diensten onder één (brandvertragend) dak.

Voor elke vraag op het gebied van brandpreventie hebben wij een vakkundig antwoord. Alles wat voor u een heet hangijzer is, is voor ons een uitdaging.

Contact

  • Nieuwe Tiendweg 11A
  • 2922 EN Krimpen a/d IJssel
  • T. 0880109292
  • F. 0880109250
  • E. info@flameteq.nl

Rapporten en Berekeningen

Flameteq heeft de expertise in huis om diverse rapporten en berekeningen voor u te kunnen opstellen, waarbij op basis van het Bouwbesluit 2012 gekeken wordt naar bouwkundige voorzieningen en installaties op het gebied van brandveiligheid. Hieronder ziet u de documenten die wij veelvuldig opstellen.

Quickscan Brandveiligheid. Dit is een compact rapport waarbij een gebouw of bouwplan op hoofdlijnen van o.a. brandcompartimentering en ontvluchting wordt bekeken en de aanwezige risico's in kaart worden gebracht.

Rapport Brandveiligheid. Dit is een grondig brandveiligheidsrapport waarbij uw gebouw of bouwplan op het gebied van brandveiligheid volledig wordt getoetst aan het Bouwbesluit. Wij stellen een rapport op waarbij alle van toepassing zijnde artikelen van het Bouwbesluit de revue passeren. Er wordt gekeken naar o.a. brandcompartimentering, ontvluchting, installaties, etc. In dit rapport worden ook de aanwezige risico's en afwijkingen beschreven, waarbij adviserend een mogelijke oplossing wordt aangedragen.

Rapport NEN 6060. Bij nieuwbouw en/of verbouw projecten komt het voor dat een brandcompartiment groter wordt als dat in basis volgens het Bouwbesluit is toegestaan. Flameteq heeft de kennis en ervaring in huis om als gelijkwaardigheidsoplossing voor het bouwen van grote brandcompartimenten een rapport NEN 6060 met bijbehorende vuurlastberekeningen voor u te maken. Onder de gestelde voorwaarden van deze norm wordt op basis van de aanwezige vuurbelasting bepaald hoe groot het betreffende brandcompartiment mag zijn en welke brandwerendheidsvoorzieningen (WBDBO-waarden) noodzakelijk zijn.

Vuurlastberekeningen. Een vuurlastberekening maakt veelal onderdeel uit van een gelijkwaardigheidsoplossing, zoals een rapport NEN 6060. De vuurbelasting wordt onderverdeeld in permanente vuurlast (vuurbelasting van de bouwconstructie van een gebouw) en variabele vuurlast (vuurbelasting van de in het gebouw aanwezige inventaris en opgeslagen goederen). De permanente en variabele vuurlast vormen samen de totale vuurbelasting. Deze vuurlastberekeningen maken wij conform de voorwaarden van NEN 6090 (bepaling van de vuurbelasting). 

Brandoverslagberekeningen. Een brandcompartiment moet vanuit het Bouwbesluit 2012 een bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) bezitten, veelal is dat 30 of 60 minuten. Om uitbreiding van een brand via de buitenlucht (brandoverslag) te voorkomen moeten brandwerende voorzieningen getroffen worden, zoals brandwerende deuren en beglazing. Dit is kostbaar en niet altijd noodzakelijk. Door middel van een brandoverslagberekening, conform de voorwaarden van NEN 6068 en de bepalingen van het Bouwbesluit 2012, wordt bepaald of er brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn of dat de aanwezige afstand tussen gevel- en/of dakopeningen voldoende is om brandoverslag te voorkomen.

Rapport NEN 2580. Ten behoeve van verhuur kan het wenselijk zijn om te weten hoeveel verhuurbare vloeroppervlakte een gebouw heeft. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om voor uw gebouw een meetrapportage (inclusief tekeningen) te maken met bruto, netto, gebruiks- en verhuurbare vloeroppervlakte. Deze rapportage maken wij conform de voorwaarden van NEN 2580 (bepalen oppervlakten en inhouden van gebouwen).

Gebouwinspecties. Flameteq kan uw gebouw inspecteren met als basis het Bouwbesluit 2012. Hierbij wordt gekeken naar bouwkundige voorzieningen en installaties op het gebied van brandveiligheid. Aan de hand van een checklist vindt een stapsgewijze inspectie plaats die resulteert in een eindrapport met verbeterpunten en adviezen waarmee uw installatie weer aan de huidige regelgeving voldoet.

De inspectie kan uitgevoerd worden in een QuickScan waarbij de brandveiligheid op basis van steekproeven wordt gecontroleerd en vastgelegd of op basis van een volledige scan. 

Tevens kunnen wij voor u het gesprek aangaan met de gemeente/brandweer en in overleg met u de door hen geconstateerde gebreken laten herstellen of op een gelijkwaardige manier oplossen.